หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถาก
อักษรล้านนา
ถากฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาก]
ความหมาย

ก.ทำให้เป็นรอยลึกลงไปในทางยาว,ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก; ถ๋ะ,ถ๋ะออก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาก (ถากฯ)