หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถา
อักษรล้านนา
ถา,ระฯตา
เทียบอักษรไทย
[ถา,ตรา]
ความหมาย

น.ดวงตรา,ค่าธรรมเนียม;ถะหลา ก็ว่า ก.ประทับตรา เรียก จ้ำก๋า หรือ จ้ำถา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถา (ถา,ระฯตา)