หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั๋ดถอง
อักษรล้านนา
ถัดฯถอฯง,ระฯตัสฯฯระฯตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ถัดถอง,ตรัสตรอง]
ความหมาย

ว.แจ่มแจ้ง,ชัดเจนแตกฉาน; ถะหลั๋ดถะหลอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั๋ดถอง (ถัดฯถอฯง,ระฯตัสฯฯระฯตอฯง)