หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั๋ก
อักษรล้านนา
ถักฯ
เทียบอักษรไทย
[ถัก]
ความหมาย

ก๑.ถัก - เอาเชือก ไหมพรหม เป็นต้น มาไขว้สอดประสานกันให้เป็นเส้น เป็นผืนเป็นลวดลาย หรือประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ก๒.ทับถม,แน่นหนา,ติดขัด เช่น ขี้เหมี้ยงถั๋ก - สนิมเกาะติดแน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั๋ก (ถักฯ)