หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วแปบ
อักษรล้านนา
ถ฿วฯแปปฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วแปบ]
ความหมาย

น.ถั่วชนิดหนึ่งคล้ายถั่วลันเตา แต่ฝักใหญ่กว่า เปลือกหนา และโตกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วแปบ (ถ฿วฯแปปฯ)