หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วแขก
อักษรล้านนา
ถ฿วฯแขกฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วแขก]
ความหมาย

น.ถั่วชนิดหนึ่ง ฝักมีลักษณะกลมหรือกลมแบน สีเขียว เหลือง หรือม่วง เมล็ดสีขาว ดำ แดง หรือเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ไม่นิยมกินสดเพราะเนื้อมีกากใยมาก ต้องทำให้สุกก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วแขก (ถ฿วฯแขกฯ)