หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วเรียน
อักษรล้านนา
ถ฿วฯรยฯร
เทียบอักษรไทย
[ถั่วเรียน]
ความหมาย

น.ทุเรียน - ไม้ต้นรูปรีขนาดใหญ่ เป็นพู เปลือกแข็งหนา มีหนามแข็งทั่วผล เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสหวานมัน มีหลายพันธุ์ หมอนทอง ก้านยาว ชะนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วเรียน (ถ฿วฯรยฯร)