หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่วเน่าเมอะ
อักษรล้านนา
ถ฿วฯเนาฯเมิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วเน่าเมอะ]
ความหมาย

น.ถั่วเน่าที่ปรุงให้รสจัดขึ้น อาจเติมพริก เกลือ ไข่ ให้มีรสอร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วเน่าเมอะ (ถ฿วฯเนาฯเมิอฯะ)