หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วเน่า
อักษรล้านนา
ถ฿วฯเนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วเน่า]
ความหมาย

น.ถั่วเหลืองต้มเปื่อย นำมาหมักกับเกลือแล้วตำให้ละเอียด ใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วเน่า (ถ฿วฯเนาฯ)