หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่วปู
อักษรล้านนา
ถ฿วฯพู
เทียบอักษรไทย
[ถั่วพู]
ความหมาย

น.ถั่วพู - ภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ถั่วปู/บ่าถั่วปู''; ถั่วพู หรือ ถั่วปู เป็นพืชล้มลุก ลำต้นกลม สีน้ำตาลอมเขียว มีลักษณะเป็นเถายาวเลื้อยเกาะตามวัสดุหรือต้นไม้อื่น เถาส่วนปลายสีเขียวสด แตกกิ่งสาขาจำนวนมาก, ใบออกเยื้องสลับกันตามเถาและกิ่งแขนง, ดอกออกเป็นช่อ แต่ละช่อมี 3-12 ดอก กลีบดอกมีสีต่างกันตามสายพันธุ์, ผลเป็นฝัก ยาว 10-35 ซ.ม. มีหลายสี ส่วนมากนิยมปลูกฝักสีเขียว มีครีบตามแนวยาว ๔ ครีบ ขอบครีบหยักและย่นเป็นคลื่น ในฝักมีเมล็ดเรียงชิดกันตามความยาวของฝัก ฝักอ่อนนิยมใช้จิ้มน้ำพริก หรือแกงรวมกับผักชนิดอื่น เช่น แกงแค เมล็ดสกัดเอาน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร ทุกส่วนทั้ง ลำต้น ใบ ดอก และฝัก ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วปู (ถ฿วฯพู)