หน้าหลัก
ถั่วปากอ้า
ถ฿วฯปากฯอ้า
[ถั่วปากอ้า]

น.ถั่วชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวอมม่วง ฝักใหญ่ เมล็ดกลมแบ กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วปากอ้า (ถ฿วฯปากฯอ้า)