หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วปากอ้า
อักษรล้านนา
ถ฿วฯปากฯอ้า
เทียบอักษรไทย
[ถั่วปากอ้า]
ความหมาย

น.ถั่วชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวอมม่วง ฝักใหญ่ เมล็ดกลมแบ กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วปากอ้า (ถ฿วฯปากฯอ้า)