หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วน้อย
อักษรล้านนา
ถ฿วฯน้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วน้อย]
ความหมาย

น.ถั่วลันเตา - ไม้เถา ฝักแบนสีเขียว พันธุ์ฝักเล็กมีดอกขาว ส่วนพันธุ์ฝักใหญ่ดอกสีชมพูอมม่วงหรือสีอื่นๆ ยอดและฝักอ่อนกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วน้อย (ถ฿วฯน้อฯยฯ)