หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่วซั้ง
อักษรล้านนา
ถ฿วฯซั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วซั้ง]
ความหมาย

น.ถั่วฝักยาว - ไม้เถา ฝักกลมยาว ฝักอ่อนกินเป็นผักสด และใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด ถั่วก๊าง-ถั่วค้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วซั้ง (ถ฿วฯซั้งฯ)