หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถัง
อักษรล้านนา
ถังฯ
เทียบอักษรไทย
[ถัง]
ความหมาย

น1.ภาชนะก้นลึกจำพวกหนึ่ง ใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของเป็นต้น มีหลายชนิด หลายขนาด ทำด้วยไม้ โลหะ พลาสติก เป็นต้น; น2.เรียกรถที่ใช้ในการรบชนิดหนึ่ง มีล้อเป็นตีนตะขาบว่า ''รถถัง''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถัง (ถังฯ)