หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลเหิน
อักษรล้านนา
แถๆลฯเหินฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะแหลเหิน]
ความหมาย

น.แตร งอนลักษณะเป็นท่อโค้งงอนอย่างเขาควาย ปลายปากบานออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลเหิน (แถๆลฯเหินฯ)