หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะเหว่า
อักษรล้านนา
ถเหั่วฯา
เทียบอักษรไทย
[ถะเหว่า]
ความหมาย

น.นกดุเหว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะเหว่า (ถเหั่วฯา)