หน้าหลัก
ถะหวัน
ถหัวฯร
[ถะหวัน,]

น.ดวงอาทิตย์,ตะวัน; ต๋าวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหวัน (ถหัวฯร)