หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลิงถะหลา
อักษรล้านนา
ระฯติงฯระฯตา,ถิๆลฯงถๆลฯา
เทียบอักษรไทย
[ตริงตรา,ถะหลิงถะหลา]
ความหมาย

ดู...ถะหลาถะหลิง

ออกเสียงล้านนา
ถะหลาถะหลิง
อักษรล้านนา
ระฯตา,ถๆลฯาถิๆลฯง
เทียบอักษรไทย
[ตราตริง,ถะหลาถะหลิง]
ความหมาย

ก.ตราตรึง,ทำให้คงอยู่,แน่น,ประทับใจ; ถะหลิงถะหลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลิงถะหลา (ระฯติงฯระฯตา,ถิๆลฯงถๆลฯา)