หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลาถะหลิง
อักษรล้านนา
ระฯตา,ถๆลฯาถิๆลฯง
เทียบอักษรไทย
[ตราตริง,ถะหลาถะหลิง]
ความหมาย

ก.ตราตรึง,ทำให้คงอยู่,แน่น,ประทับใจ; ถะหลิงถะหลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลาถะหลิง (ระฯตา,ถๆลฯาถิๆลฯง)