หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลา
อักษรล้านนา
ระฯตา,ถๆลฯา
เทียบอักษรไทย
[ตรา,ถะหลา]
ความหมาย

น.ดวงตรา - เครื่องหมายสำคัญที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่างๆ หรือเพื่อประทับ; ถา ก็ว่า ว.ขนาด,ตรา,ตรึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลา (ระฯตา,ถๆลฯา)