หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหลั๋ดถะหลอง
อักษรล้านนา
ระฯตัสฯฯระฯตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตรัสตรอง]
ความหมาย

ดู...ถะหลองถะหลั๋ด; ถั๋ดถอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลั๋ดถะหลอง (ระฯตัสฯฯระฯตอฯง)