หน้าหลัก
ถะหลั๋ด
ระฯตัสฯฯ,ถรัสฯฯ
[ตรัส,ถะรัส]

ก.รู้,รู้แจ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลั๋ด (ระฯตัสฯฯ,ถรัสฯฯ)