หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลั๋ด
อักษรล้านนา
ระฯตัสฯฯ,ถรัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ตรัส,ถะรัส]
ความหมาย

ก.รู้,รู้แจ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลั๋ด (ระฯตัสฯฯ,ถรัสฯฯ)