หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลองน้ำ
อักษรล้านนา
ระฯตอฯง¢,ถๆลฯอฯง¢:--,ถหลฯอฯง¢
เทียบอักษรไทย
[ตรองน้ำ,ถะหลองน้ำ]
ความหมาย

ก.กรองน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลองน้ำ (ระฯตอฯง¢,ถๆลฯอฯง¢:--,ถหลฯอฯง¢)