หน้าหลัก
ถะหลองถะหลั๋ด
ระฯตอฯงระฯตัสฯฯ
[ตรองตรัส]

ก.แจ่มแจ้ง,ชัดเจนแตกฉาน,รู้เรื่องดีแล้ว,; ถะหลั๋ดถะหลอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลองถะหลั๋ด (ระฯตอฯงระฯตัสฯฯ)