หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลองถะหลั๋ด
อักษรล้านนา
ระฯตอฯงระฯตัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ตรองตรัส]
ความหมาย

ก.แจ่มแจ้ง,ชัดเจนแตกฉาน,รู้เรื่องดีแล้ว,; ถะหลั๋ดถะหลอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลองถะหลั๋ด (ระฯตอฯงระฯตัสฯฯ)