หน้าหลัก
ถะหลอง
ระฯตอฯง,ถๆลฯอฯง: -,ถหลฯอฯง
[ตรอง,ถะหลอง]

ก.กรอง - แยกหรือคัดเอาแต่ส่วนต้องการด้วยกระชอน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลอง (ระฯตอฯง,ถๆลฯอฯง: -,ถหลฯอฯง)