หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหมวน
อักษรล้านนา
ระฯตๆมฯวฯร,ถๆมฯวฯร:ฯระฯตหมฯวฯร,ถหมฯวฯร
เทียบอักษรไทย
[ตระหมวน,ถะหมวน]
ความหมาย

ก.ประมวล,รวบรวม,ทำให้เป็นหมวดหมู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหมวน (ระฯตๆมฯวฯร,ถๆมฯวฯร:ฯระฯตหมฯวฯร,ถหมฯวฯร)