หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหนอม
อักษรล้านนา
ระฯตนอฯม,ถๆนฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ตระนอม,ถนอม]
ความหมาย

ก.คอยดูแลระมัดระวังอย่างดี,ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว,เก็บไว้อย่างดี เช่น ถนอมข้าวของ,ถนอมจิตใจ,ถนอมอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหนอม (ระฯตนอฯม,ถๆนฯอฯม)