หน้าหลัก
ถะลาม
ถลามฯ,ระฯทาฯมฯ
[ถะลาม,ทราม]

ก.ประมาณ,คาดคะเน ว.กำลังพอดี,กำลังงาม,รุ่น,วัยรุ่น,อยู่ในระหว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะลาม (ถลามฯ,ระฯทาฯมฯ)