หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะปัง
อักษรล้านนา
ระฯตพังฯ,ถพังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตระพัง,ถะพัง]
ความหมาย

น.สระน้ำที่คนขุดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะปัง (ระฯตพังฯ,ถพังฯ)