หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะกู๋ล
อักษรล้านนา
ระฯตกูล,ถกูล
เทียบอักษรไทย
[ตระกูล,ถะกูล]
ความหมาย

น.เชื้อสาย,วงศ์,สกุล; กะกู๋น,ขะกู๋น,ผะกู๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะกู๋ล (ระฯตกูล,ถกูล)