หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอบ
อักษรล้านนา
ถอฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอบ]
ความหมาย

น.เห็ดถอบ - เห็ดเผาะ ลักษณะเป็นก้อนกลมมีเปลือกหุ้มเนื้อใน เมื่อยังอ่อนเนื้อในขาว เมื่อแก่เปลือกนอกจะแข็ง เนื้อในจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วแตกเป็นแฉกรูปดาว เมื่ออ่อนทำให้สุกแล้ว กินได้, ว.พูดได้ชัดเจน,ออกเสียงได้ถูกต้อง เช่น อู้ถอบ - พูดชัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอบ (ถอฯปฯฯ)