หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอนขึ๋ด
อักษรล้านนา
ถอฯรขึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอนขึด]
ความหมาย

ก.ถอนเสนียด/จัญไร/อัปมงคล - ถอนความไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนขึ๋ด (ถอฯรขึดฯ)