หน้าหลัก
ถอนขึ๋ด
ถอฯรขึดฯ
[ถอนขึด]

ก.ถอนเสนียด/จัญไร/อัปมงคล - ถอนความไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนขึ๋ด (ถอฯรขึดฯ)