หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอดหุ่น
อักษรล้านนา
ถอฯดหุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ถอดหุ่น]
ความหมาย

ก.ถ่ายรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดหุ่น (ถอฯดหุ่ร)