หน้าหลัก
ถอดถอน
ถอฯดถอฯร
[ถอดถอน]

ก.ปลดออกจากตำแหน่ง,ทำพิธีปัดรังควาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดถอน (ถอฯดถอฯร)