หน้าหลัก
ถอด
ถอฯด
[ถอด]

ก๑.เอาออก เช่นถอดเสื้อ - เอาเสื้อออก ก๒.ปลดออก เช่นถอดยศ ก๓.ถ่าย เช่นถอดแบบมาจากแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอด (ถอฯด)