หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอด
อักษรล้านนา
ถอฯด
เทียบอักษรไทย
[ถอด]
ความหมาย

ก๑.เอาออก เช่นถอดเสื้อ - เอาเสื้อออก ก๒.ปลดออก เช่นถอดยศ ก๓.ถ่าย เช่นถอดแบบมาจากแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอด (ถอฯด)