หน้าหลัก
ถองปื๊น
ถอฯงพื้นฯ
[ถองพื้น]

ว.จนกระทั่งถึงพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถองปื๊น (ถอฯงพื้นฯ)