หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอกขี้ถอกเยี่ยว
อักษรล้านนา
ถอฯกขี้ถอฯกย่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ถอกขี้ถอกเยี่ยว]
ความหมาย

ก.เทกระโถนอุจจาระปัสสาวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอกขี้ถอกเยี่ยว (ถอฯกขี้ถอฯกย่ยฯว)