หน้าหลัก
ถอกกะโถน
ถอฯกระฯกโถ฿นฯ
[ถอกกระโถน]

ก.เทกระโถน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอกกะโถน (ถอฯกระฯกโถ฿นฯ)