หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอกกะโถน
อักษรล้านนา
ถอฯกระฯกโถ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอกกระโถน]
ความหมาย

ก.เทกระโถน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอกกะโถน (ถอฯกระฯกโถ฿นฯ)