หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอก
อักษรล้านนา
ถอฯก
เทียบอักษรไทย
[ถอก]
ความหมาย

ก.เท - ทำให้ตกหรือไหลออกเช่น ถอกกระโถน - เทกระโถน,ถอกน้ำ - เทน้ำ ถ้าเททีละน้อย(ใช้กับน้ำ)เรียก ฮิน-ริน เช่น ฮินน้ำชา - รินน้ำชา,ฮินน้ำหยาด - รินน้ำหยาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอก (ถอฯก)