หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถมโหม้ง
อักษรล้านนา
ถ฿มฯโห้฿มฯง
เทียบอักษรไทย
[ถมโหม้ง]
ความหมาย

ก.ถมหลุมให้เต็ม สำ.หาของใหม่มาแทนของเก่าที่เสียไป,ช่วยจุนเจือเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมโหม้ง (ถ฿มฯโห้฿มฯง)