หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถมแหน้นถมหนา
อักษรล้านนา
ถ฿มฯแห้นฯรถ฿มฯหนฯา
เทียบอักษรไทย
[ถมแหน้นถมหนา]
ความหมาย

ว.มากมายก่ายกอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมแหน้นถมหนา (ถ฿มฯแห้นฯรถ฿มฯหนฯา)