หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถมเก่าถมใหม่
อักษรล้านนา
ถ฿มฯเกั่าถ฿มฯไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถมเก่าถมใหม่]
ความหมาย

ว.สับสนปนเป,ของเก่ายังไม่หมดเอาของใหม่ทับถมเข้าไปอีก เช่นหนี้เก่ายังใช้ไม่หมด สร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมเก่าถมใหม่ (ถ฿มฯเกั่าถ฿มฯไห่มฯ)