หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถมถอง
อักษรล้านนา
ถ฿มฯถอฯง
เทียบอักษรไทย
[ถมถอง]
ความหมาย

ว.ดาษดื่น,มากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมถอง (ถ฿มฯถอฯง)