หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงเหล้า
อักษรล้านนา
ถ฿งฯเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ถงเหล้า]
ความหมาย

น.นักเลงสุรา,ถุงใส่สุรา; โถงเหล้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงเหล้า (ถ฿งฯเหั้ลฯา)