หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงเป้งก้นฮั่ว
อักษรล้านนา
ถ฿งฯ฿งฯเป้งฯก้฿นฯร่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงเป้งก้นรั่ว]
ความหมาย

สำ.เก็บเงินไม่อยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงเป้งก้นฮั่ว (ถ฿งฯ฿งฯเป้งฯก้฿นฯร่฿วฯ)