หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงเป้ง
อักษรล้านนา
ถ฿งฯเป้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงเป้ง]
ความหมาย

น.ถุงหรือย่ามที่ใช้ใส่ของมีค่า,ถุงใส่เงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงเป้ง (ถ฿งฯเป้งฯ)