หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงเงินถงคำ
อักษรล้านนา
ถ฿งฯเงินฯถ฿งฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ถงเงินถงฅำ]
ความหมาย

น.ถุงใส่เงินทอง นิยมใช้เป็นของขวัญในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงานเป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงเงินถงคำ (ถ฿งฯเงินฯถ฿งฯฅำ)