หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงห่อเข้า
อักษรล้านนา
ถ฿งฯหํอฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ถงห่อเข้า]
ความหมาย

น.ถุงผ้าใส่ห่อข้าวสำหรับไปเก็บของป่า หรือเดินทางไกล, ถุงย่ามทำด้วยผ้าขาวสำหรับใส่ห่อ ข้าวและอาหารให้คนตาย คนล้านนาจะให้สะพายหรือคอนนำหน้าศพพร้อมกับตุงสามหางไปป่าช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงห่อเข้า (ถ฿งฯหํอฯเขั้า)