หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงหิง
อักษรล้านนา
ถ฿งฯหิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงหิง]
ความหมาย

น.ร่างแหตาถี่ๆชนิดที่ใช้คลุมผมสตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงหิง (ถ฿งฯหิงฯ)