หน้าหลัก
ถงยาง
ถ฿งฯยางฯ
[ถงยาง]

น.ย่ามแบบของชาวกะเหรี่ยง

ถงยาง
ถ฿งฯอยฯางฯ
[ถงอฺยฺาง]

น.ถุงบรรจุของที่ทำจากพลาสติก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงยาง (ถ฿งฯอยฯางฯ)