หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงยาง
อักษรล้านนา
ถ฿งฯยางฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงยาง]
ความหมาย

น.ย่ามแบบของชาวกะเหรี่ยง เย็บด้วยผ้าทอมือ มีหลายสี หรือสลับสี สวยงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงยาง (ถ฿งฯยางฯ)